tel : 575 308 833      tel : 575 308 834      email : kontakt@dp-security.pl

W jaki sposób wybrać agencję ochrony

System alarmowy monitorowania sygnałów włamaniowych to najskuteczniejszy sposób ochrony przed złodziejem. Z reguły posiadamy możliwość wyboru jednej z kilku firm ochrony osób i mienia świadczących swoje usługi w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Jak w takim razie wyłonić taką ochronę, która zapewni nam możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa?

Zakres usług agencji ochrony w obszarze systemów alarmowych.

Agencje ochrony osób i mienia oferują do mieszkań oraz domów jednorodzinnych usługi:

Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów sportowych

O bezpieczeństwie obiektów sportowych w kontekście zagrożeń terrorystyczny rozmawiano już wielokrotnie. Zamach terrorystyczny podczas meczu Francji i Niemiec na Stade de France w Paryżu, przypomniał o realności zagrożenia ożywił dyskusję na jego temat.

W sytuacjach zagrożenia powstaje pytanie o realność oraz o sposoby przeciwdziałania niebezpieczeństwu? Niebezpieczeństwo na pewno nie jest urojone, gdyż w przeszłości podczas imprez masowych miało miejsce co najmniej kilka zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Ochrona imprez masowych, eventów

Czym jest od strony prawnej impreza masowa?

W czasie organizacji eventów organizator powinien w pierwszej kolejności ustalić czy dane wydarzenie będzie stanowić imprezę masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa rozrywkowa lub artystyczna to taka, w której uczestniczy nie mniej niż tysiąc osób jeśli ma miejsce na stadionie lub innym obiekcie otwartym, lub nie mniej niż pięćset osób jeśli planowana jest w budynku. Organizator musi więc określić maksymalną liczbę wszystkich osób jakie mogą się znaleźć na terenie w czasie trwania imprezy. Niewłaściwie oszacowana liczba uczestników i stwierdzenie przez organizatora, że dana impreza nie jest masową grozi prawnie organizatorowi za przeprowadzenie jej bez wymaganych zezwoleń.

Co warto wiedzieć o systemach alarmowych

Zabezpieczenia techniczne, w tym systemy sygnalizacji włamania i napadu, aby spełnić swoje zadanie, muszą być jak najlepiej dostosowane do potrzeb użytkowników i typu obiektu.

Oczywiście na bezpieczeństwie naszym oraz bliskich nam osób nigdy nie należy oszczędzać. Sprawy techniczne zdecydowanie lepiej pozostawić specjalistą i wybrać jedną z firm branży ochroniarskiej. Warto jednak wiedzieć na co należy zwrócić uwagę przy wyborze urządzeń? 

Podstawowy alarm w domu

Dobry sąsiad 

Mówi się że najlepszym stróżem jest dobry sąsiad. Jednak co w sytuacji kiedy nie mamy nikogo tak zaufanego. Najprostszy domowy system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) składa się z kilku podstawowych składników:

  • Manipulatora sterującego. Jest to klawiatura sterująca uzbrojeniem i rozbrojeniem systemu, wyświetla alarmy oraz ewentualne usterki. W zależności od modelu urządzenie swoim wyglądem może przypominać kalkulator, być wyposażone w wyświetlacz LCD lub być dodatkowo ramką wyświetlającą zapisane na karcie pamięci zdjęcia. Zamontowane jest wewnątrz obiektu w pobliżu drzwi wejściowych tak by rozbrojenie alarmu mogło nastąpić w możliwie jak najkrótszym czasie.

Odwiedź nas na facebooku